29. zenbakia · 1998 (1)

Euskara Justizia Administrazioan

Xabier Iriondo
1. SARRERA Espainiar Konstituzioak bere 24. artikuluan prozedura publikoaren eredua arautzen duela oinarri bezala hartuz, B.J.L.O.-k zera dio 229. artikuluan: “Egintza judizialak nagusiki ahozkoak izango dira, batez ere arlo kriminalean�». Hau oinarri gisa ekarri nahi izan dut gaurko berbaldi honetara, lehenik ohar gaitezen hizkuntzak arlo judizialen duen garrantziaz. Rodriguez Aguilera jaunak, justizia administrazioari buruzko jardunaldi batzuetan esan zuen moduan “zuzenbide munduan hitza edo elea ezinbesteko elementu bat da�». Erraz kontura gaitezke juriston lanabes garrantzitsuena hitza dela. Nahiz hiritar orok erabiltzen duten edo dugun hitza gure eguneroko elkar komunikaziorakom juriston kasuan hitza gure “materia prima�» da, beronen bitartez lan egiten baitugu.