11. zenbakia · 1993 (1)

Euskara eta mundu juridikoa

Iñigo Urrutia Libarona