54. zenbakia · 2005 (1)

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren hedapena toki mailako erakundeetan (2002-2005)

Ane Crespo, Amaia Agirre