10. zenbakia · 1993 (2)

Euskal Unibertsitateranzko bidean kontutan hartu beharreko ohar batzu

Joxe Ramon Etxebarria
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% 95 JOXE RAMON ETXEBARRIA BAT - Soziolinguistika aldizkaria BAT-10 1993ko uztaila Baleazaleen kalea 12-1.A Donostia Tfnoa: 46 66 76 / 50 Faxa: 46 68 94 Helburu modura Euskal Unibertsitatearen eraiketa jarririk, gauden egoeratik abiatuz oraingo erakunde eta antolakuntza unibertsitarioen oztopoak analizatu dira lehenengo hiru ataletan, zehazki, espainiar eta frantziar estatuetako legeak eta sistema funtzionariala oztopo nagusitzat hartuz, eta oraingo UPV/EHU deritzon unibertsitate publikoaren transformazioaz Euskal