50. zenbakia · 2004 (1)

Euskal Unibertsitatea Nafarroako Unibertsitate Publikoan

Mª Luisa San Martin
  Oharra: Gaztelania eta euskara dira Nafarroako bere egiten dituen hizkuntzak eta beraz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kide guztiek dute biak jakin eta erabiltzeko eskubidea, hurrengo artikuluan esaten den moduan. NUPeko Estatutuen laugarren títuluaren 6. artíkulua