65. zenbakia · 2007 (4)

Euskal nortasuna eta kultura

Lionel Joly
Artikulu honek helburubikoitza du. Alde batetik, Ipar Euskal Herriko biztanleek euskararen eta euskal kulturaren artean egindako lotura aurkeztuko dugu, hainbat alderditatik begiratuta. Bestetik, XXI. mendearen hasierako euskarazko kultura-eskaintza eta euskararekin lotura estuena duten kultura-adierazpenak aztertuko ditugu. Artikuluaren lehen zatian, eskualdeko biztanleek euskal hizkuntzaren eta kulturaren artean egindako lotura zehaztuko dugu. Horretarako, Euskal Kultura Erakundeak (EKE) 2004an egindako inkestan oinarrituko gara. Bigarren zatian, Ipar Euskal Herriko hiru hilabeteko kultura-eskaintzaren analisia aurkeztuko dugu. Horretarako, hainbat irizpidetan oinarrituko gara: kultura-modalitatea, erabilitako hizkuntza, etab. Artikuluaren hirugarren zatian, aztertuko dugu euskarak zer leku betetzen duen euskal kulturako hiru sorkuntza-lan nagusietan —pastorala, maskarada eta toberak—. Azken zatian, bertsolaritzaren kasua aipatuko da laburki.