18. zenbakia · 1995 (1)

Etiketaia hizkuntza Bartzelona eta Brusselan, Zurich eta Montrealen

Joan Tudela
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% euskal kulturaren batzarrea baleazaleen kalea 12- 1. / 20011 Donostia GAIAK 18. zk / 1996ko ekaina ETIKETAIA HIZKUNTZA BARTZELONA ETA BRUSSELAN, ZURICH ETA MONTREALEN Joan Tudela Kazetaria Itzultzaileak: Joseba Ossa eta Imanol Azkue Gaur egun Katalunyan, kontsumitzailearen Estatutuko martxoaren 5eko 3/1993 Legea da etiketaiaren hizkuntzarako oinarrizko lege esparrua. Kontsumoaren hizkuntz alderdiei buruz hitz egiten duen zatia nahikoa handia da: IV. atala oso-osorik eskaintzen die eta ondorengo hauetan ere