113. zenbakia · 2019 (4)

Eta hik ze uste dun/k? Azpeitiko gazteak hitanoaren inguruan hizketan: usteak, balioak eta diskurtsoak

Laura Alberdi Zumeta