79-80. zenbakia · 2011 (2)

Ereiten jarraitu behar dugu; ezin, bestela purgatorioari eutsi!

Julen Arexolaleiba