124. zenbakia · 2022 (3)

Enpresa eta Hizkuntza: Enpresen Erantzukizun Sozialaren ikuspegia, interes-talde guztiei balioa emateko

Josep Maria Canyelles i Pastó
Gaur egungo testuinguruan, hizkuntza gutxituak babesteko erronka nagusia enpresek garapen jasangarriaren testuinguruan jartzen dituzten irakasgaietatik kanpo ez geratzea da. Artikulu hau Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren aldeko hautua egiten duten enpresentzat eta Hizkuntzaren kudeaketan laguntzen dieten erakundeentzat tresna bat da, gogoeta kontzeptualez osatutakoa. Horretarako, alde batetik, hizkuntzari lotuta, enpresen erantzukizun soziala kontzeptualizatuko da, alderdi linguistikoen garrantzia eta enpresetako hizkuntzen lehentasun maila definitzearekin batera. Horretaz gain, Enpresen Erantzukizun Sozialaren kudeaketa nolakoa izaten den ere azalduko da, honen hizkuntzarekiko jardunbide egokiak honakoak izanik: elkarrizketa-prozesuak ezartzea, hizkuntza-praktikak kodetzea eta kontuak ematea. Azkenik, hizkuntzen aurrean enpresak lau ikuspuntutan mugitu beharko liratekeela ere erakutsiko da artikuluan, honako ikuspegietako bakoitzean sakonduko delarik: lege ikuspegia, ikuspegi komertziala, erantzukizun sozialaren ikuspegia eta, azkenik, babesaren ikuspegia. • Hitz gakoak: enpresa, hizkuntza, Erantzukizun Soziala, RSC
Eskuragarri dauden Deskargak: