10. zenbakia · 1993 (2)

“El euskera y los medios de comunicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco” (I. Lasagabaster) eta “Quebec, Cataluña y Euskadi…”

Joxe Manuel Odriozola
Artikulu hau PDF formatoan dago, honako helbide honetan . %%% BAT - Soziolinguistika aldizkaria "El euskera y los medios de comunicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco", Iñaki Lasagabaster Herrarte, in Jornadas sobre el régimen jurídico del euskera, 209-233 orr., HAEE/IVAP, Oñati, 1990. Aski gomendagarria iruditzen zaigu Iñaki Lasagabasterren azterlan hau. Txosten honetan, hain zuzen ere, lege aldetik euskarak gizarte komunikabideetan normaltzeko dituen ezintasunak eta eragozpenak argi asko baitaude