29. zenbakia · 1998 (1)

El bilingüismo en el Estado Español (Maitena Etxebarria Arostegui Ed.). Liburua

Joxe Manuel Odriozola
Liburu mardula hau, mardulik baldin bada. Egia esan, liburu bakar baten barruan bi liburu daudela esan beharko genuke. Lehenengo erdiak elebitasunaren gora-beherak jorratzen ditu, eta bigarrenak Espainiako komunitate elebidunen egoera azaldu nahi luke. Etxekoa dugu, gainera, egilea: Maitena Etxebarria, profesora de la UPV/EHU y una de nuestras primeras especialistas en Socilingüística. Etxeko izate hori, hala ere, ez dirudi euskararen arauetara iri­tsi denik, deiturak berak salatzen duen bezala: Arostegui. Izenak ba ote du oraingo honetan izanarekin zerikusirik? Goazen bada, bestetara baino lehen, liburuaren barne-egitura aurkeztera. Esan berri dugunez, liburuak izari bikoitza du bere garapenean. Eta lehen parteko idazpuruak, dauden daudenean emanda, honako hauek dira: Bilingüismo individual; Tipos de bilingüismo; Medidas de bilingüismo; Formación y desarrollo del individuo bilingüe; Bilingüismo social; Comunidades bilingües; La educación bilingüe. Bigarren partearen idazpuru nagusiak zera dio: Las comunidades bilingües de España. Eta oihal nagusi honen azpian estaltzen ditu beste aztergaiok: La configuración de las comunidades autónomas con lengua propia en España; Cataluña/Catalunya; Islas Baleares/Illes Balears; Valencia/País Valencia; Galicia/Galicia; Comunidad Autónoma del País Vasco/Euskal Herriko Autonomi Elkartea; Comunidad Foral de Navarra/Nafarroako Foru Komunitatea; Otras comunidades en situación de diversidad lingüística.