75. zenbakia · 2010 (2)

Ekonomia K-z ere idazten da

Joseba Barandiaran