54. zenbakia · 2005 (1)

EBPN: sistematizaziorako tresna egokia

Miren Dobaran
Katastrofeen teoriaren sortzaile den Ernest Querolen iritziz, “el uso de una lengua genera uso, y el desuso genera desuso”. Euskal Autonomia Erkidegoan 1980ko hamarkadaren hasieran euskararen erabilera normalizatzeko hartu ziren neurriei esker euskararen etengabeko galera gelditu da, eta azkeneko mendean nagusitu den beheranzko joera horri buelta eman zaio. Horretara, aurrerakada nabarmena antzeman da demografikoki (elebitasunaren unibertsalizazioa), geografikoki (hirigune handienetan batez ere) eta funtzionalki (euskararen erabileraren eta belaunaldien arteko familia bidezko euskararen jarraipenaren hazkunde progresiboa, baita guraso euskaldun berrien aldetik ere). Horrek guztiak ez du ekarri gaztelaniaren atzerakadarik, erdaldun elebakarraren atzerakada baizik. Hau da, muturreko egoerak, alde batekoak zein bestekoak, atzera doaz azkar, hizkuntza nahiz kultura integrazioari eta mestizajeari ateak zabalduz. Halere, gaur gaurkoz, erdaldun elebakarrak eta erdararen erabilera, oraindik, nagusi dira EAEn.