55. zenbakia · 2005 (2)

EAEko Justizia Administrazioaren euskara normalkuntza

Justizia Sailburuordetzako teknikariak
  1.- SARRERA     25 urte betetzear badira ere Euskararen Arauzkotzeko Legea[1] onartu zenetik EAEn, zenbait erakundek egindako emaitzen azterketei erreparatuz gero, euskararen normalkuntza oso urruti dago oraindik.