79-80. zenbakia · 2011 (2)

Diglosiaren purgatorioaz. Teoriatik tiraka

Mikel Zalbide