54. zenbakia · 2005 (1)

Bizkaiko Foru Aldundia eta EBPN

Patxi Alberdi, Manu Gañan
Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak 1998ko uztailaren 28an EBPN onetsi zuenetik, Bizkaiko Foru Aldundiak Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia izan du gidari euskararen arloko jardunbidean. Egin-eginean ere, hasiera-hasieratik ekin zitzaion Aldundiak euskara arloan egiten ziharduena EBPNren arabera egokitzeari, eta handik gutxira, 1999an hain zuzen, Bizkaiko euskalgintzan eragin nabarmena izan duen tresna berria sortu zen Aldundiaren egitura organikoan: Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia.