124. zenbakia · 2022 (3)

Bidean: gure eskarmentua eremu sozioekonomikoan

Imanol Azkue Ibarbia
Aspaldikoak dira esparru sozioekonomikoan euskararen presentzia eta erabilera areagotzeko ahaleginak, eta dagoeneko 30 urte baino gehiago bete dira lehen euskara-plana edo saiakera egituratua martxan jarri zenetik. Harrezkero bidea egin dugu, eta begiratua eman nahi izan diogu ibilitakoari, orain gauden lekuari eta etorkizunerako ikusten dugun bideari. Zer eta nondik begiratu aukera handia dago, baina bereziki erreparatu nahi izan diogu bide horretan aurrera egiteko ezinbestekoak izan diren diskurtso, arrazoibide eta balio batzuei, eta gerora begira ere jarriko gara, aurrealdean dauzkagun erronka batzuei heltzeko. • Hitz gakoak: Euskara-planak, arrazoibideak, balioak, erronkak.
Eskuragarri dauden Deskargak: