108. zenbakia · 2018 (3)

BAT 108 – 2018 (3), Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Bigarren Planaren Tarteko ebaluazioa (2013-2017 aldia)

Xabier Arauzo Uriarte