106. zenbakia · 2018 (1)

BAT 106 – 2018 (1), “Euskararen erabilera eta erabileran eragiten duten faktore nagusiak”

Jon Aizpurua Espin
Euskararen erabilera zein den neurtzeko, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak tipologia bat definitu du: etxeko erabilera, lagunartekoa eta eremu formal; azken honetan, erabilera pribatua (dendak eta banketxeak) eta erabilera publikoa (osasunzerbitzuak eta udal zerbitzuak).