106. zenbakia · 2018 (1)

BAT 106 – 2018 (1), “%2,7a – Euskara, generoaz mintzo?”

Jaime Altuna, Jone Miren Hernández García