128. zenbakia · 2023 (3)

1950-1970eko etorkinen integrazio soziolinguistikoa Altzan

Belen Uranga ArakistainORCID profila

Belen Uranga Arakistain

b.uranga@soziolinguistika.eus
Soziolinguistika Klusterra
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0343-718XORCID profila
, Asier Basurto ArrutiORCID profila

Asier Basurto Arruti

a.basurto@soziolinguistika.eus
Soziolinguistika Klusterra
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3935-5872ORCID profila
, Paula Laita PallaresORCID profila

Paula Laita Pallares

p.laita@soziolinguistika.eus
Soziolinguistika Klusterra
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-1660-7070ORCID profila
DOI: https://doi.org/10.55714/BAT-128.6
Migrazio-prozesu bortitza gertatu zen Altzan XX mendeko erdialdetik aurrera. Bertako hizkuntza hegemonikoa, gaztelania, hitz egiten zuten etorkinek demografikoki erabat gainditu zuten jatorrizko euskal hizkuntza-komunitatea. Prozesu horretan, zein izan ziren etorkinek egin zuten integrazio sozialaren ezaugarriak eta euskarari dagokion integrazio soziolinguistikoaren nolakotasunak? Eta nola bizi izan zuten bertako euskaldunek immigrazioren integrazio-prozesu hori? Artikulu honetan, galdera horiei erantzuteko egindako ikerketaren emaitza nagusiak aurkeztuko dira, azpimarratzeko integrazio soziolinguistiko arrakastatsua norabide biko prozesua dela, eta ezinbestekoa dela etorkinen eta harrera-gizarteko biztanleen arteko harremanak aktibatzea, garatzea eta sendotzea, sor daitezkeen elkar ukitzen ez duten bi munduen arteko zubiak eraikitzeko. • Hitz gakoak: immigrazioa, euskara, integrazio soziolinguistikoa, identitatea.
PDF eta EPUB formatuetan eskaintzen da.
Erosi (3,00)