71. zenbakia · 2009 (2)

Euskararen transmisioa familia bidez indartzeko tailer pilotua buruntzaldean

Xabier Elortza, Alex Mungia, Nekane Goikoetxea, Iñaki Pikabea