51. zenbakia · 2004 (2)

Euskal Lanbide Heziketa

Iñaki Conde

Ugari dira azken urteotan Lanbide Heziketan gertatu diren aldaketak. Luze joko luke banan-banan aipatzea, eta gainera, ez da hori artikuluaren gaia. Bai, ordea, agertu nahi nuke Lanbide Heziketarako onuragarriak izan direla eta, geroari begira, erronka berriei behar den moduan aurre egiteko egitura eta baliabideak eman dizkiotela.